Cho thuê xe Du Lịch tại Hà Tĩnh : 0975.887788 - 0 - thuexehatinh.com - 0975.887788 - 0912.999.092
XE 45 CHỖ
Xe-HUYNDAI-Univer-45-chỗ Hiệu: HUYNDAI
Dòng xe: UNIVER
Số chỗ ngồi: 45 Chỗ
Màu xe: Trắng
Xe-HUYNDAI-UNIVER-45-chỗ Hiệu: HUYNDAI
Dòng xe: UNIVER
Số chỗ ngồi: 47
Màu xe: Trắng
Xe HUYNDAI Space Hiclas 45 chỗ Hiệu: HUYNDAI
Dòng xe: Space Hiclas
Số chỗ ngồi: 45 Chỗ
Màu xe: xanh - trắng
Xe-HUYNDAI-UNIVER-45-chỗ Hiệu: HUYNDAI
Dòng xe: UNIVER
Số chỗ ngồi: 47
Màu xe: Đỏ
XE 29 CHỖ VÀ 35 CHỖ
Xe-THACO-TOWN-29-35-chỗ Hiệu: THACO
Dòng xe: TOWN
Số chỗ ngồi: 35
Màu xe: Trắng - Xanh
Xe HUYNDAI County 29 chỗ Hiệu: HUYNDAI
Dòng xe: county
Số chỗ ngồi: 29
Màu xe:
Xe HUYNDAI County 29 chỗ Hiệu: HUYNDAI
Dòng xe: County
Số chỗ ngồi: 29 Chỗ
Màu xe: Xanh - Trắng
Xe HUYNDAI County 29 chỗ Hiệu: HUYNDAI
Dòng xe: County
Số chỗ ngồi: 29 Chỗ
Màu xe: Xanh - Vàng
XE 16 CHỖ
Xe Fotransit 16 chỗ Hiệu: Xe Fofd
Dòng xe: Xe Fotransit
Số chỗ ngồi: 16 Chỗ
Màu xe: Ghi
Xe Fotransit 16 chỗ Hiệu: Fotransit
Dòng xe:
Số chỗ ngồi: 16 chỗ
Màu xe: Bạc
Xe Fotransit 16 chỗ Hiệu: Xe Fotransit
Dòng xe: Fotransit
Số chỗ ngồi: 16 Chỗ
Màu xe: Ghi
Xe Mercedes Benz 16 chỗ Hiệu: Mercedes Benz
Dòng xe: Spinter 311
Số chỗ ngồi: 16 Chỗ
Màu xe: Bạc
XE 7 CHỖ
FORTUNER Hiệu: TOYOTA
Dòng xe: FORTUNER
Số chỗ ngồi: 7
Màu xe: Đen
FORTUNER Hiệu: TOYOTA
Dòng xe: FORTUNER
Số chỗ ngồi: 7
Màu xe: Ghi - Bạc
INOVA 7 Chỗ Hiệu: TOYOTA
Dòng xe: INOVA
Số chỗ ngồi: 7 chỗ
Màu xe: Bạc
INOVA 7 Chỗ Hiệu: TOYOTA
Dòng xe: INOVA
Số chỗ ngồi: 7 chỗ
Màu xe: Bạc
XE 5 CHỖ
KIA k3 5 Chỗ Hiệu: KIA
Dòng xe: KIA K3
Số chỗ ngồi: 5 Chỗ
Màu xe: Trắng
VIOS 5 Chỗ Hiệu: TOYOTA
Dòng xe: Vios
Số chỗ ngồi: 5 Chỗ
Màu xe:
KIA k3 5 Chỗ Hiệu: KIA
Dòng xe: KIA K3
Số chỗ ngồi: 5 Chỗ
Màu xe: Trắng
TOYOTA - CAMRY Hiệu: TOYOTA
Dòng xe: CAMRY
Số chỗ ngồi: 5 Chỗ
Màu xe: Đen
Dat xe
Dat xe